top of page

Meer informatie over TMA 

TMA is een test die online wordt gemaakt. De test meet drijfveren en talenten. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer een uur. De lijst bestaat uit een diverse vragen en stellingen waarbij je moet kiezen welk antwoord het beste bij je past. Er is hierbij geen goed of fout. Na afloop van het maken van de test volgt er een rapport waarin inzicht wordt gegeven over je persoonlijkheid, jouw talenten en de leer- en ontwikkelingsstijl.
De resultaten van het rapport worden door de loopbaancoaches van Werkstudio in een persoonlijk gesprek toegelicht.

TMA geeft inzicht in verschillende deelgebieden zoals;

Emotionele balans: Hierbij wordt de mate van eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, druk en stressbestendigheid weergegeven.

Motieven: Afwisseling, ambitie en uitdaging. Waardoor wordt iemand gemotiveerd om prestaties te leveren?

Sociale talenten: Hoe maak je contact met anderen? Conformeren, extraversie, hulpverlenen en sociale empathie worden hierin meegenomen.

Beïnvloedende talenten: In welke mate beïnvloedt je anderen? Kenmerken die hierbij inzichtelijk worden gemaakt zijn onder andere dominantie, energie, actie, volharding en confrontatie.

Leidinggevende talenten: Kan je adequaat beslissingen nemen? Ook onderwerpen als onafhankelijk denken en handelen, verantwoording en leiderschap komen hierbij aan bod.

Organisatorische talenten: Wat zijn jouw organisatorische talenten? 
Doelgerichtheid, orde, structuur en pragmatisme worden hiermee inzichtelijk. Zo kan ook inzicht worden verkregen in hoe iemand presteert in een organisatie of als teamlid.

De TMA kan ook ingezet worden bij werving- en selectie en als methode voor feedback (180 of 360 graden). Neem contact met ons op voor een maatwerkofferte.

TMA_Radar_NL.png
bottom of page