top of page

ACT coaching

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) coaching is een wetenschappelijk onderbouwde coachingsmethodiek gebaseerd op mindfulness en die gericht is op gedragsverandering.

 

Hoe werkt ACT
Deze methode geeft handvatten in het omgaan met het verlies van werk, maar geeft ook een andere kijk op psychisch leed en ongemak. Uiteindelijke doel is het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit, waarmee je opgewassen bent tegen de dingen die bij het leven horen.

Iedereen heeft weleens lastige gevoelens en gedachten. In plaats van je te richten op positieve gedachten en de lastige te negeren, leer je door middel van ACT minder te vechten tegen je negatieve gevoelens en gedachten. Door toepassing van ACT vergroot je hiermee je mentale veerkracht.

Meer weten over de werkwijze, methodes en technieken die Werkstudio toepast? 

Neem dan contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

KRF_Werkstudio_140521-25.jpg
bottom of page