top of page

Meer inzicht in DISC

Wat is het DISC-model?

Het DISC-instrument is een persoonlijksheidsanalyse en geeft je inzicht in jouw eigen persoonlijkheidsstijl en in die van jouw medewerkers. Feitelijk laat DISC ons zien hoe je communiceert, hoe jij je werkzaamheden organiseert en wat de interactie is met je omgeving.

Het DISC-model bestaat uit 4 persoonlijkheidsstijlen, gekoppeld aan kleuren te weten;

 

D staat voor Daadkracht (rood) Taakgericht, extravert, besluitvaardig

I staat voor Interactief (geel) Mensgericht, extravert, communiceert gemakkelijk

S staat voor Stabiel (groen) Geduldig, introvert, harmonieus, teamgericht

C staat voor Consciëntieus (blauw) Nauwkeurig, introvert, analytisch

Ieder mens heeft een combinatie van deze stijlen in zich. Echter, er overheerst altijd één stijl. Deze persoonlijkheidsstijl komt naar voren in de analyse die wordt gemaakt.

 

Hoe werkt het?

Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst wordt door de loopbaancoaches van Werkstudio een analyse gemaakt. In deze analyse komen verschillende punten naar voren. Iedere stijl heeft sterke kanten en uitdagingen om mee aan het werk te gaan. Het mooie van de DISC is dat vooral de nadruk wordt gelegd op jouw sterke kanten. Aan de hand van deze uitslag krijg je als persoon inzicht in jouw stijl. 

 

Ben je werkgever? Ook dan geeft het inzicht in stijlen van jouw medewerkers. Inzicht in deze stijlen helpt je onder andere om beter te communiceren, vertrouwen te winnen, en anderen positief te beïnvloeden. 

 

Voor wie?

Een DISC-analyse kan individueel gemaakt worden, om zo meer inzicht te krijgen in jouw eigen manier van werken en communiceren. Maar DISC is ook heel goed bedrijfsmatig in te zetten, door bijvoorbeeld een analyse te laten maken door een heel team binnen jouw bedrijf. Zie voor meer informatie -> DISC Teamtraining.

Er wordt altijd gestart met een online vragenlijst met hierin 24 stellingen. Aan de hand van de antwoorden op deze stellingen maakt Werkstudio een analyse. Deze analyse wordt door Werkstudio met jou besproken.

DISC-Schijf.png
bottom of page