top of page

Burn-outklachten ontstaan door verschillende factoren

Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. Wanneer er sprake is van een zeer langdurige (soms wel jarenlange) blootstelling aan te hoge werkstressoren kan dit leiden tot een burn-out. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Dit is zelfs de meest voorkomende beroepsziekte.

Recentelijk heeft TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoek gedaan naar de oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-outklachten, die al een aantal jaren gestaag stijgen. Werkfactoren, persoonskenmerken en maatschappelijk factoren blijken, al dan niet in combinatie, een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van burn-outklachten.

Bij Werkstudio hebben we regelmatig te maken met cliënten die worstelen met vraagstukken zoals, een te hoge werkdruk, emotionele werkbelasting of te weinig steun van hun leidinggevende. Of cliënten die door hun perfectionisme of het gebrek aan zelfvertrouwen te maken krijgen met burn-outklachten. Maar ook de hoge mate van digitalisering in onze maatschappij kan bijdragen aan hogere werkdruk en de toename van baanonzekerheid.

Kamp jij met dergelijke klachten? En wil je daarover in gesprek met één van de loopbaancoaches van Werkstudio? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op. Wij kunnen je helpen.

 

Hieronder tref je een korte vragenlijstje aan om te zien in welke mate jij kans loopt op een burn-out door bepaalde situaties op je werk.

Beoordeel in het volgende schema hoe vaak iedere situatie je hindert in je werk.

Gebruik een schaal van 1 tot 9 om de situatie te beoordelen. Score 1 = zeldzaam, score 9 = constant.

 

Machteloosheid

....                          Ik kan de problemen die mij worden toegewezen niet oplossen

....                          Ik zit klem in een baan zonder vooruitzicht

....                          Ik ben niet in staat beslissingen die mij beïnvloeden, op te lossen

 

Totaal ………….

 

Inadequate informatie

....                          De taken en verantwoordelijkheden die ik heb zijn mij niet  duidelijk

....                          Ik heb de informatie/middelen niet die ik nodig heb om het goed te doen

 

Totaal …………

 

Conflict

....                          Ik zit er middenin

....                          Ik moet aan conflicterende vragen tegemoet komen

....                          Ik ben het niet eens met mensen op het werk

....                          Ik moet procedures aan mijn laars lappen om het werk voor elkaar te krijgen

 

Totaal…………..

 

Ondermijnende collegiale verhoudingen

....                          Collega’s ondermijnen mij

....                          De leiding trekt sommige mensen voor

....                          Mensen begrijpen elkaar niet/ zijn niet aardig voor elkaar

 

Totaal…………..

 

Gebrek aan beloning

....                          Mijn werk geeft mij geen voldoening

....                          Ik heb weinig echte successen

....                          Ik ben niet tevreden met mijn beloning

....                          Ik krijg geen respect

 

Totaal…………..

 

Waardeconflict

....                          Ik moet sjoemelen met mijn waarden

....                          Mensen keuren af wat ik doe

....                          Ik geloof niet in de organisatie

....                          Mijn hart ligt niet bij mijn werk.

 

Totaal…………..

 

Totaalscore: ( je risico op burn- out )

 

Lager dan 48                      zeer weinig risico

48    -    168                         laag risico                                          

169  -    312                         gemiddeld risico                             

313  -    432                         hoog risico         

 

Bron: TNO en Arboportaal                         

 

 Jonge Overwegen van de Vrouw
bottom of page