Re-integratietrajecten tweede spoor

Jouw re-integratiecoach

Voor werkzoekenden hebben wij aantoonbaar goede plaatsingsresultaten behaald.

Momenteel worden wij door werkgevers uit de regio regelmatig ingeschakeld voor re-integratietrajecten in het tweede ziektejaar, het zogeheten tweede spoor (Wet Verbetering Poortwachter).

Als re-integratie lang duurt of niet verloopt zoals verwacht, moeten werkgever en werknemer het samen eens worden over een andere aanpak. Beide partijen zijn verantwoordelijk en UWV oordeelt achteraf, bij de Wia aanvraag of de aanvraag voor een Ziektewet uitkering of de inspanningen voldoende zijn geweest.