Wet DBA: wat betekent dit voor u?

18 december 2016 18:59

Zowel bedrijven als zzp’ers hebben er mee te maken: de wet DBA. De wet trad in 2016 in werking, maar de handhaving is uitgesteld tot januari 2018. Dit zorgt bij velen voor vraagtekens. Wat verandert er voor u met deze opvolger van de VAR?

Wat is de wet DBA?


Wet DBA betekent Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze wet zorgt ervoor dat er een onderscheid is tussen werkenden in loondienst en ZZP’ers. De wet DBA is een opvolger van de VAR-verklaring. Met deze verklaring hadden werkgevers de zekerheid dat ze achteraf niet konden worden aangeslagen voor loonheffingen. De wet DBA heeft hetzelfde uitgangspunt, maar qua inhoud verschilt deze op diverse vlakken van de VAR. 


Per januari 2018

Hoewel de wet in 2016 is doorgevoerd, is de handhaving van deze wet uitgesteld tot januari 2018. Tussen nu en januari 2018 zal de Belastingdienst over het algemeen alleen adviseren en informeren over deze regelgeving en nog niet handhavend optreden. Is het overduidelijk dat je de wet DBA overtreedt en doe je niks met de adviezen van de Belastingdienst? Dan kun je voor januari 2018 al rekenen op sancties. 


Verschillen Wet DBA en VAR

De Wet DBA verschilt qua doel niet significant van de VAR-verklaring. Echter, met deze wet liggen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid niet alleen meer bij de opdrachtnemer, maar gespreid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook zijn de criteria waaraan de relatie tussen beide partijen dient te voldoen aangepast. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan voor de opdrachtnemer om apparatuur van de opdrachtgever te gebruiken. 


Wat betekent dit voor u?


Hoewel de handhaving van de wet per januari 2018 in werking treedt en de Belastingdienst - in de meeste gevallen - nog geen sancties oplegt bij overtreding, bent u als opdrachtgever en opdrachtnemer verplicht waar nodig aanpassingen te treffen. Zorg er dan ook voor dat de rol van de opdrachtnemer duidelijk is aangegeven en helder is dat het niet gaat om een fictieve dienstbetrekking.

Inzicht in uw situatie


Volgens de wet DBA dienen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst te tekenen waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen worden vastgelegd. Op de website van de Belastingdienst zijn modelovereenkomsten te downloaden per branche en sector. Een algemene modelovereenkomst voor gebruik in Word kunt u hier downloaden. Deze modelovereenkomsten zijn één-op-één te gebruiken of te wijzigen naar uw specifieke situatie. Wanneer u een gewijzigde overeenkomst gebruikt (door bijvoorbeeld de geel gearceerde tekst niet over te nemen), dient u dit ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. Zo hebt u inzicht of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking of dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt en kunt u waar nodig aanpassingen treffen. Wij raden aan om bij twijfel over uw overeenkomst altijd contact op te nemen met de Belastingdienst. Meer informatie over de Wet DBA vindt u op de website van de Belastingdienst