Wat is de TMA Talentenanalyse

29 mei 2018 10:01

Wat is de TMA Talentenanalyse?


De TMA Talentenanalyse brengt drijfveren en talenten in kaart. De test maakt uw medewerker online en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een uur. Uw medewerker krijgt een serie vragen voorgelegd waarbij hij of zij een antwoord moet kiezen dat het beste past. Na afloop van het maken van de test worden de resultaten geanalyseerd, waarmee een rapport van de talenten en drijfveren wordt gegenereerd. Met deze analyse wordt ook een beeld geschetst wat voor uw medewerker de ideale werksituatie is, krijgt u adviezen voor de communicatie met uw medewerker en krijgt u inzicht in de leer- en ontwikkelingsstijl van uw medewerker. De testresultaten worden door Werkstudio persoonlijk besproken en toegelicht aan uw medewerker. Uw medewerker beslist of het rapport aan u beschikbaar wordt gesteld, dit is een voorwaarde van het landelijk instituut van testpsychologen. Na toestemming van uw medewerker ontvangt u het persoonlijke testrapport digitaal of per post.

Drijfveren en talenten

Drijfveren zijn de bouwstenen van iemands persoonlijkheid. Ze typeren als het ware de behoefte die uw medewerker heeft, al dan niet bewust, met de daarmee samenhangende denkbeelden en verlangens. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag, de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden.
Talenten zijn eigenschappen die een persoon van nature inzet, ook bewust of onbewust. Een talent gaat uw medewerker vaak gemakkelijk af, alsof het geen moeite kost om deze in te zetten.

De analyse van drijfveren en talenten geeft het individuele voorkeursgedrag weer. Dit is het gedrag dat uw medewerker het liefst toont. Ook is het mogelijk om de individuele drijfveren te vertalen naar competenties: het gaat hierbij om gedragsvaardigheden die uw medewerker als persoon typeren. Een voorbeeld van een competentie is “optreden”: hoe maakt uw medewerker een goede eerste indruk en kan hij of zij dit handhaven? Een ander voorbeeld is “flexibiliteit”: is uw medewerker in staat om gedrag te veranderen of aan te passen, zodanig dat de gestelde doelen worden bereikt? Van 53 gedefinieerde competenties wordt aangegeven of deze gemakkelijk, redelijk of moeilijk te ontwikkelen zijn door uw medewerker.

Inzicht

De TMA geeft inzicht in verschillende factoren, zoals:

Emotionele balans:

Hierbij wordt de mate van eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, druk en stressbestendigheid weergegeven.

Motieven:

Afwisseling, ambitie en uitdaging. Waardoor wordt uw medewerker gemotiveerd om prestaties te leveren?

Sociale talenten:

Hoe gedraagt uw medewerker zich in relatie tot anderen? In welke mate maakt uw medewerker contact? Conformeren, extraversie, hulpverlenen en sociale empathie worden hierin meegenomen.

Beïnvloedende talenten:

In welke mate beïnvloedt uw medewerker anderen? Kenmerken die hierbij inzichtelijk worden gemaakt zijn onder andere dominantie, energie, actie, volharding en confrontatie.

Leidinggevende talenten:

Kan uw medewerker adequaat beslissingen nemen? Ook onderwerpen als onafhankelijk denken en handelen, verantwoording en leiderschap komen hierbij aan bod.

Organisatietalenten:

Wat zijn de organisatietalenten van uw medewerker?
Doelgerichtheid, orde, structuur en pragmatisme worden hiermee inzichtelijk.
Het juiste talent op de juiste plek in uw organisatie
Twijfelt u of uw medewerker in uw team of organisatie past? Of wilt u meer rendement uit hun talent halen? Een TMA Talentenanalyse helpt hierbij. U krijgt niet alleen een duidelijk overzicht van de testresultaten, onze adviseurs nemen deze vervolgens volledig met u door. Interesse? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.