Training leidinggevenden 45 plussers

8 november 2018 14:24

Arbeidsmarkt

Wij hoeven het u vast niet te vertellen, de arbeidsmarkt is aan het veranderen. En deze veranderingen gaan snel. De werkzame groep mensen veroudert, deels door vergrijzing, deels door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Er wordt verwacht dat we allemaal langer doorwerken.

Als leidinggevende hebt u hier vast ook mee te maken. Maar duurzame inzetbaarheid en medewerkers inzetbaar laten zijn tot de pensioengerechtigde leeftijd kan soms best een uitdaging zijn. Om beter toegerust te zijn op de gesprekken met uw medewerkers is er naast het ontwikkeladvies voor uw medewerker nu ook een kosteloze training voor u als leidinggevende.

Ontwikkeladvies 45 plusser

Ontwikkeladvies is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze subsidieregeling houdt in dat werknemers van 45 jaar en ouder zich kunnen laten coachen door een loopbaanadviseur. Deze coaching is gericht op bewustwording van hun eigen situatie, toekomst oriëntatie, inzicht krijgen in kwaliteiten, kansen en loopbaanmogelijkheden. Aan de hand van deze coaching ontstaat er een persoonlijk ontwikkelplan voor de komende jaren. Deze coaching is in te zetten voor specifieke beroepsgroepen. De betreffende beroepsgroepen vindt u onder dit nieuwsitem.

Training leidinggevenden

Naast het ontwikkeladvies voor de 45 plusser is er nu ook een training voor de leidinggevenden. Deze training is gericht op de manier waarop u als leidinggevende uw werknemer kan coachen. Als leidinggevende kunt u een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van uw medewerkers.

Deze training geeft u handvatten hoe u met vragen van uw medewerkers kan omgaan, u maakt kennis met gesprekstechnieken- en vaardigheden om uw medewerker te helpen bij het actief nadenken over hun ontwikkeling.

De training kan  individueel: maximaal 2 uur  of in groepsverband ( minimaal 3, maximaal 6 deelnemers) gevolgd worden. In dat geval is de training één dagdeel.

Wat kan Werkstudio hierin voor u betekenen?

Werkstudio geeft loopbaanbegeleiding en coaching aan werknemers en HR advies en coaching aan bedrijven. Werkstudio is een ervaren trainer, heeft inzicht in de arbeidsmarktontwikkelingen en is deskundig en betrokken. Werkstudio kan u als leidinggevende trainen en klaarstomen voor de gesprekken met uw 45 plus medewerkers.

Wilt u meer informatie over deze training als leidinggevende en/of het ontwikkeladvies voor uw 45+ medewerkers? Neem gerust contact met ons op!


Deelnemende beroepsgroepen

Het ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45plussers die gemiddeld 12 uur per week werkzaam zijn in een van de volgende beroepsgroepen en niet werkzaam zijn in de sector Zorg&Welzijn of sector Rijk;

- secretarieel personeel, assistenten en managmentassistenten;
- cateringmedewerkers;
- verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
- gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
- buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in art. 142 van het Wetboek van Strafvordering, 
  toezichthouders en handhavers;
- schoonmakers;
- werkenden in het primair onderwijs;
- werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
- ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Vijfenveertigplussers die al werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.