Tips voor een vlot re-integratietraject

18 november 2016 18:46

Een langdurig ziekteverzuim is voor zowel de werkgever als de werknemer verre van ideaal. Een re-integratietraject kan beide partijen helpen om een oplossing te vinden. In dit artikel enkele praktische tips voor werkgevers om de re-integratie vlot te laten verlopen.

 1. Wacht niet af, blijf contact houden met uw medewerker. Schakel een bedrijfsarts in als u merkt dat het ziekteverzuim langer gaat duren. Uiterlijk de zesde week heeft u een probleemanalyse nodig van uw bedrijfsarts. 2. Houd vanaf het begin alle handelingen, gesprekken en afspraken bij in een logboek en leg een (digitaal) re-integratiedossier aan. Dit dossier wordt na afloop van het gehele traject ‘gekeurd’, zodat kan worden bepaald of zowel de werkgever als de werknemer voldoende hebben ondernomen om de re-integratie tot een succes te maken.

 3. Stel een casemanager aan en win eventueel advies in bij een re-integratiebedrijf. Zij maken de stappen van het re-integratietraject inzichtelijk, zodat het proces soepel kan verlopen.

 4. Stel een duidelijk plan van aanpak op, een voorbeeld vindt u op de website van het UWV.

 5. Blijf in gesprek! Zoals gezegd is langdurig verzuim niet prettig: zowel voor u als werkgever als voor de werknemer zelf. Door in gesprek te blijven en een positieve houding aan te nemen kan het traject aanzienlijk vlotter verlopen.

 6. Schakel een arbeidsdeskundige in als de bedrijfsarts dit adviseert of als blijkt dat uw werknemer zijn eigen werk niet meer kan doen.

 7. Als u een goede reden heeft om af te wijken van het advies van de bedrijfsarts, bijvoorbeeld t.a.v. een opbouwschema of de werktijden, leg dit dan vast in een evaluatie/bijstelling van het plan van aanpak. U kunt eventueel een deskundigenoordeel vragen bij UWV.

 8. U mag van uw werknemer verlangen dat hij er alles aan doet om zijn herstel te bevorderen. Het bezoeken van een fysiotherapeut op advies van de eigen huisarts of bedrijfsarts hoort hier ook bij. U bent als werkgever overigens niet verplicht om de kosten van de fysiotherapeut te betalen.

 9. Zorg voor een ziekteverzuimreglement en laat uw werknemers dit voor gezien tekenen.

  Meer weten over re-integratie? Lees in dit artikel alles over re-integratie en de diverse mogelijkheden.