Tips om uw medewerkers te motiveren

24 januari 2017 13:18

Gemotiveerd personeel kan een enorme boost voor uw organisatie betekenen. Uit onderzoek blijkt dat gemotiveerde medewerkers betere resultaten behalen en minder vaak verzuimen. In de praktijk blijkt echter dat slechts een klein percentage van de werknemers zich betrokken voelt bij de organisatie.

Was salaris voorheen de grootste motivatie van werknemers, tegenwoordig blijken componenten als flexibiliteit en uitstraling van het bedrijf belangrijker. Hoe speelt u in op deze ontwikkeling? We hebben enkele tips op een rij gezet!

Invloeden op motivatie


Binnen een organisatie zijn er diverse oorzaken die de motivatie van werknemers positief en negatief beïnvloeden. Probeer positieve invloeden door te voeren en negatieve invloeden zoveel mogelijk te elimineren.

Positieve invloeden

  • 
Motiverende en stimulerende managers

  • Aandacht voor de medewerker

  • Goede werksfeer

  • Het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden
  • Afwisseling en uitdaging in werkzaamheden 

Negatieve invloeden


  • Onduidelijkheid in werkvoering en (organisatie)doelstellingen

  • Dreiging van reorganisatie, fusie, ontslagen

  • Autoritair management
  • Geen aandacht voor individuele medewerker  

Functioneringsgesprekken voeren

Om medewerkers gemotiveerd te houden zijn functioneringsgesprekken van essentieel belang. Deze gesprekken zijn niet alleen geschikt om het functioneren van werknemers in kaart te brengen, maar zeker ook om doelen en verwachtingen uit te spreken.

Zorg voor afwisseling


Zorg dat uw medewerkers geprikkeld worden en voorkom dat ze vastlopen in hun werk. Wissel routinewerk af met uitdagende werkzaamheden. Een andere manier is het regelmatig doorvoeren van functiewijzigingen. Dit kan in de vorm bijvoorbeeld functie-ruil, maar ook door interne stages.

Laat medewerkers meedenken


Door medewerkers te laten meedenken aan de doelstellingen van de organisatie en hun rol daarin, voelen zij zich meer betrokken. Betrek ze bij beslissingen, vraag om hun mening en laat merken dat hun input waardevol is.

Geef aandacht en wees attent


Denk om de persoonlijke mijlpalen van uw medewerkers. Laat door middel van het geven van een cadeautje bij een verjaardag of aanschaffen van een huis weten dat u betrokken bent. Verder is het belangrijk om op een juiste wijze afscheid te nemen van personeelsleden die vertrekken: zowel van belang voor diegene die vertrekt als voor de collega’s die blijven.

Beloon!


Wanneer u tijd en energie hebt geïnvesteerd in het motiveren van uw medewerkers, wilt u ze uiteraard gemotiveerd houden. Beloon uw werknemers daarom bij het behalen van doelen met een opleiding of taakverrijking.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Misschien voor de hand liggend, maar daarom niet minder belangrijk: geef zelf het goede voorbeeld! Verwacht niet van uw medewerkers zich aan afspraken te houden, als u dit zelf ook niet doet.