Re-integratie: dit zijn de mogelijkheden!

23 november 2016 12:06

Ziekteverzuim is voor zowel een werknemer als werkgever niet prettig. Wanneer iemand door ziekte zijn eigen werk niet kan doen is er sprake van arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid. Gelukkig zijn de meeste arbeidsongeschikte werknemers binnen enkele weken weer aan de slag. Echter, ieder bedrijf kan te maken krijgen met langdurig verzuim. In dat geval moeten zowel de werknemer als werkgever actief bezig zijn met re-integratie.

Wat is re-integratie?

Re-integratie betekent terugkeer in werk. Dat kan het eigen werk zijn - eventueel aangepast - maar ook ander werk. Re-integratie is het proces om een werknemer duurzaam aan het werk te krijgen. 


Verschil eerste en tweede spoor re-integratie


In Nederland kennen we twee soorten re-integratie: eerste spoor en tweede spoor. Re-integratie eerste spoor betekent dat de werknemer werkzaam blijft bij de huidige werkgever, hij doet dan zijn eigen werk of ander werk, waarbij aanpassingen mogelijk zijn. Re-integratie tweede spoor houdt in dat de zieke werknemer niet meer aan de slag kan bij de huidige werkgever en dus aan de slag moet bij een nieuwe werkgever.Re-integratietraject

Probeer een werknemer altijd eerst te re-integreren in zijn eigen functie, zo nodig met aanpassingen. Wanneer dit een niet meeneembare voorziening is, bijvoorbeeld een (trap)lift, dan kunt u een vergoeding hiervoor aanvragen bij UWV. Schakel altijd een bedrijfsarts in om uw werknemer te begeleiden. (Let op: dit is verplicht!) In geval van langdurige ziekte moet de bedrijfsarts uiterlijk de zesde week een probleemanalyse hebben opgesteld. Deze probleemanalyse is de basis voor het plan van aanpak voor re-integratie. In dit plan maakt u met uw werknemer afspraken. Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in de eigen functie? Dan is het zaak om te kijken of er passend ander werk binnen het bedrijf beschikbaar is. Een werknemer is verplicht om hiervoor eventuele cursussen of opleidingen te volgen. Is ook dit geen optie? Dan treedt re-integratie tweede spoor in werking. Dit moet na uiterlijk één jaar in gang worden gezet en het besluit hierover vindt plaats naar aanleiding van een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens re-integratie tweede spoor gaat u, samen met de werknemer, op zoek naar een passende baan bij een andere werkgever. U mag uw werknemer hierbij zelf begeleiden. Vaak kan het helpen om hier een externe re-integratiepartij voor in te schakelen. De kans dat de werknemer sneller een nieuwe baan heeft is hiermee groter. Re-integratiedossier


Tijdens het gehele traject dient de werkgever alle stappen bij te houden in een re-integratiedossier. Na twee jaar wordt namelijk beoordeeld of zowel de werkgever als de werknemer voldoende hebben gedaan om re-integratie te bewerkstelligen. Na de twee jaar re-integratie beoordeelt het UWV eerst dit dossier alvorens de WIA-aanvraag in behandeling te nemen. Als UWV van mening is dat er niet voldoende is gedaan aan re-integratie, dan is de sanctie een verplichte loondoorbetaling voor de duur van maximaal één jaar. Tijdens deze loondoorbetalingsperiode geldt een ontslagverbod. UWV neemt dus de WIA-aanvraag niet eerder in behandeling dan nadat zij heeft vastgesteld dat er voldoende re-integratieinspanningen zijn gedaan.

Mogelijkheden


Bij Werkstudio adviseren en begeleiden we werkgevers en werknemers tijdens re-integratie als casemanager of als begeleidend re-integratiebedrijf voor het tweede spoor. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie of wilt u informatie over waar u op moet letten tijdens het re-integratietraject? Neem dan contact op. 

Bekijk ook onze tips voor werkgevers om het re-integratietraject voorspoedig te laten verlopen.