Outplacement: zo werkt het!

2 april 2017 15:09

Outplacement is het begeleiden van werknemers naar een nieuwe baan. Dit traject wordt gestart vanuit de huidige/voormalige werkgever. Dit is meestal het geval wanneer een contract van een werknemer afloopt, er een reorganisatie plaatsvindt of een bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie.

Fases outplacement

Een outplacementtraject bestaat uit verschillende fasen:

Verwerking en zicht op nieuwe kansen

De focus ligt in deze fase op het verwerken van het ontslag. De werkervaring, gevolgde opleidingen en training van een werknemer worden doorgenomen en er wordt een Curriculum Vitae opgesteld. Voor sommige werknemers is het de eerste keer dat zij een CV opstellen.

Loopbaanoriëntatie

Fase twee bestaat uit het inzichtelijk maken van de persoonlijkheid en de competenties van werknemers. Dit gebeurt door middel van een persoonlijkheidsvragenlijst. In het daaropvolgende loopbaanonderzoek worden de gewenste taken, werkgebieden en werksoorten in kaart gebracht.

Solliciteren en opleidingsadvies

In deze fase van het outplacementtraject verkennen werknemers de gewenste branches en vacatures. Ze worden geholpen bij het opstellen van sollicitatiebrieven en krijgen de beschikking over een online vacaturezoekmachine. Ook ontvangen zij advies over opleidingen, cursussen en EVC. Tijdens de sollicitatieprocedures worden werknemers bijgestaan door Werkstudio. Dit is een bijzondere fase omdat de werknemer wordt geconfronteerd met de verschillen tussen wensen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Tijdens deze fase is het belangrijk dat een werknemer de moed erin houdt.

Duur van outplacementtraject

Gemiddeld vindt de meerderheid van de deelnemers binnen negen maanden een nieuwe baan. Vaak volgen de deelnemers die nog geen nieuwe baan hebben gevonden een vakgerichte cursus of een beroepsopleiding. Een deel van de deelnemers aan het traject werkt tijdelijk via een uitzendbureau.

Ervaringen deelnemers

Deelnemers aan een outplacementtraject ervaren het traject als zeer positief. Vaak zijn ze, na een onzekere periode, toe aan begeleiding bij het vormgeven van hun toekomstplan. Door de coaching komen werknemers in een positieve flow, wat de kans op het vinden van werk aanzienlijk vergroot.

“Door te praten over de gevoelens van onrust die ontstaan bij een reorganisatie werd ik weer terug in mijn kracht gezet. Rechtop de toekomst tegemoet!”