Haal meer rendement uit je talent

Career Fitness Profiler, Loopbaan APK

De Career Fitness Profiler geeft een betrouwbaar en genuanceerd beeld van hoe de deelnemer in de loopbaan staat. Daarmee kan dit instrument gezien worden als een "Loopbaan-APK". 

De Career Fitness Profiler wordt uitgevoerd met een online vragenlijst, die een kandidaat thuis of bij Werkstudio kan invullen. Daarna is er een nabespreking van de testresultaten. Deze nabespreking kan bij Werkstudio of via videoconferencing plaats vinden.  

In het afgelopen jaar hebben wij de Career Fitness Profiler diverse malen met succes ingezet. Het instrument is met enthousiasme ontvangen door zowel deelnemers als werkgevers. Het instrument geeft veel inzicht en zet aan tot actie.

De vragenlijst bestaat uit drie delen, gebaseerd op 3 wetenschappelijk gevalideerde modellen:

1. De Loopbaanwaarden en subjectief loopbaansucces. Dit laat zien welke motivatoren iemand heeft in zijn loopbaan en wanneer de deelnemer ervaart dat zijn loopbaan dichtbij zijn waarden komt (subjectieve succeservaring).

2. De loopbaanhouding. Dit geeft inzicht in wat nodig is om zelfsturend te zijn. Het gaat daarbij om doelgerichtheid, aanpassingsvermogen, initiatie-vermogen en mobilteit.

3. Energie-stressbalans. Dit meet 4 aspecten van welbevinden in de professionele situatie. Hierbij gaat daarbij om professioneel zelfvertrouwen, veerkracht, hoop en optimisme. 

 De Career Fitness Profiler kan goed gecombineerd worden met de Talenten Motivatie Analyse.