Psychologische testen/ Assessments

Psychologische testen en analyses

Wij bieden betrouwbare loopbaaninstrumenten die via internet toegankelijk zijn. Wij meten bijvoorbeeld intelligentie, persoonlijkheid, drijfveren, talenten en motivatie.  Ook hebben wij testen gericht op 360-gradenfeedback, leiderschap, gewenste cultuur, werkgebieden, werksoorten, omgaan met veranderingen, werkbeleving, tevredenheid en vaardigheden. De testen worden begeleid door een arbeids- en organisatie psycholoog.

Nieuw bij  Werkstudio:  TMA (Talenten Motivatie Analyse) en Career Fitness Profiler

De TMA is een mooi instrument. Het biedt deelnemers inzicht in sterke  -en verborgen talenten. In een uitgebreide rapportage wordt de persoonlijkheid beschreven en wordt inzicht gegeven in de emotionele balans, drijfveren, talenten en competenties. Ook bevat het rapport adviezen over communicatie, ideale werkomgeving, leer- en ontwikkelstijl en voorkeur in management. De TMA kan ook ingezet worden bij werving- en selectie en  als methode voor feedback (180 of 360 graden). Neem contact met ons op voor een maatwerkofferte.

De Career Fitness Profiler is een mooie aanvulling op de TMA, maar kan ook afzonderlijk ingezet worden. De Career Fitness Profiler kan gezien worden als een loopbaan APK, deze levert namelijk een gevalideerd en genuanceerd beeld op van hoe een deelnemer in de loopbaan staat.