Haal meer rendement uit je talent

ACT coaching

Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)

ACT coaching is een wetenschappelijk onderbouwde coachingsmethodiek gebaseerd op mindfullness en die gericht is op gedragsverandering.

Hoe werkt ACT

Iedereen heeft weleens lastige gevoelens en gedachten. In plaats van je te richten op positieve gedachten en de lastige te negeren, leer je door middel van ACT minder te vechten tegen je negatieve gevoelens en gedachten. Door toepassing van ACT vergroot je hiermee je mentale veerkracht.